Spółki osobowe

Spółki osobowe

Do spółek osobowych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych zalicza się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo – akcyjną.

Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo – akcyjna
Spółka z o.o. spółka komandytowa

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1