Spółka komandytowo – akcyjna

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Akcjonariusze spółki komandytowo – akcyjnej nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Mogą oni reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnicy. Jeśli jednak nie ujawnią, że działając jako pełnomocnik, nie mają umocowania lub przekroczą jego zakres, to ponoszą odpowiedzialność względem osób trzecich bez ograniczeń. Obowiązuje tu więc zasada podobna jak przy spółce komandytowej.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1