Informacje o bezpieczeństwie danych

Informacje o bezpieczeństwie danych

Informacje dotyczące osób korzystających z pomocy prawnej są chronione tajemnicą radcowską i adwokacką. Zwolnić z tajemnicy może tylko sąd w określonych prawem sytuacjach, a przypadku tajemnicy obrończej w związku z prowadzeniem obrony w sprawie karnej tajemnica jest chroniona w sposób bezwzględny.

Państwa dane są przetwarzane do celów wykonania umowy. Jeśli Państwo chcą skorzystać z informacji przesyłanych przez Kancelarię, należy obserwować stronę kancelarii www.consilior.pl , stronę Consilior na Facebook   , blog http://to-i-owo-o-prawie.blog.pl/ lub skorzystać z kanału RSS strony.

Państwa dokumenty są przechowywane w kancelarii lub w przypadku świadczenia pomocy w siedzibie firmy, w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu przez firmę.

Kancelaria przechowuje część danych w formie elektronicznej na zaszyfrowanych pamięciach i dyskach. Możliwe jest także przechowywanie danych w chmurze, dane są wówczas szyfrowane przez przesłaniem do chmury. Aktualnie nie korzystamy z systemów wspomagania zarządzania kancelarią. W przypadku korzystania z systemów zarządzania kancelarią będziemy wymagać od dostawcy szyfrowania danych przed ich przesłaniem.

Korzystanie z poczty elektronicznej oraz telefonów objęte jest ryzykiem uzyskania dostępu do tych danych przez osoby niepowołane lub odpowiednie służby. W celu minimalizacji tego ryzyka dane w poczcie elektronicznej są pobierane na szyfrowaną pamięć przez odpowiednio skonfigurowany program i kasowane na serwerze. Zalecamy przesyłanie danych pocztą elektroniczną do Kancelarii w formie zaszyfrowanej kluczem AES 256 bit przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, np. do kompresji plików 7zip lub PDF Impress i przesłanie hasła inną drogą. Nie przesyłamy bez życzenia klienta danych w formie nie zaszyfrowanej. Nie jest zalecane przesyłanie w postaci niezaszyfrowanej innych niż skany decyzji sądów w prowadzonych sprawach.

W przypadku przesłania danych zabezpieczonych hasłem część serwerów lub komputerów blokuje dostęp do plików, nie mamy na to wpływu. W przypadku komputera należy zmienić ustawienia komputera, stale lub jednorazowo. W przypadku serwerów pocztowych należy zmienić ustawienia poczty lub skontaktować się z administratorem. Jeśli administrator uważa za konieczny dostęp do zaszyfrowanych plików przez oprogramowanie serwera poczty należy liczyć się z tym, że oprogramowanie to w jakiejś formie może te dane gromadzić i przetwarzać.

W celu dalszej minimalizacji dostępu do danych na życzenie skorzystamy z komunikatorów szyfrujących przesył danych. Kancelaria planuje wdrożenie kanału komunikacji za pośrednictwem komunikatora SIGNAL. Korzystanie z komunikatorów wymaga posiadania uruchomionej usługi transmisji danych i wiąże się z opłatami na rzecz operatora.