FAQ

Jakiego wybrać prawnika, radcę prawnego, adwokata czy doradcę?

Wiele osób się zastanawia nad wyborem prawnika, mając do wyboru między adwokatem, radcą prawnym lub doradcą prawnym. Jakie są różnice między tymi zawodami?

W chwili obecnej różnice między zawodami adwokata i radcy prawnego są bardzo małe. Jedyną różnicą jest to, że radcy prawni mogą pracować jako pracownik na etacie i wówczas nie mają prawa występować jako obrońca w sprawach karnych. Widoczną różnicą jest noszona w sądzie toga – radcowie noszą togi z niebieskimi elementami, a adwokaci z zielonymi.

Kancelaria prowadzi obrony w sprawach karnych.

Zgodnie z Ustawą o Radcach prawnych i Ustawą Prawo o adwokaturze radcowie prawni i adwokaci są zobligowani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten jest kontrolowany, a brak opłacania ubezpieczenia może prowadzić do skreślenia z listy radców prawnych lub adwokatów.

Zawód doradcy prawnego wykonywany jest na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W chwili obecnej przepisy prawa nie uzależniają wykonywania zawodu doradcy prawnego od posiadanego wykształcenia oraz w żaden inny sposób nie regulują wykonywania tego zawodu od innych warunków niż przewidzianych dla większości rodzajów działalności gospodarczej, doradcą może być zatem osoba z dowolnym wykształceniem.

Przepisy prawa przewidują zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego realizowanego przez radcę prawnego lub adwokata w przypadku wygranej sprawy, na które składa się wynagrodzenie prawnika i poniesione przez niego koszty, w wielu przypadkach strona reprezentowana przez radcę prawnego czy adwokata odzyska zatem w przypadku wygranej poniesione koszty na prawnika.

Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Zawsze gdy potrzebujemy porady prawnej. Powinniśmy skorzystać z pomocy prawnej gdy chcemy sporządzić pismo procesowe, urzędowe, umowę, poznać swoje prawa lub uzyskać pomoc w zakresie oceny swojej sytuacji prawnej. Porady w internecie wydają się prostsze i tańsze, jednak tak naprawdę nie wiemy, czy dany opis jest kompletny i ma zastosowanie do naszej sytuacji.

Przekonanie, że usługi prawników są bardzo drogie jest błędne. Bywa, że nieskorzystanie z pomocy radcy prawnego pociąga za sobą dużo większe konsekwencje finansowe niż jednorazowa porada . Warto zatem korzystać z pomocy porady, a dopiero po tym podejmować działania. Przykładem jest zawieranie umów o oszczędzanie w zakładzie ubezpieczeń, gdzie zawieramy umowy o wysokie składki i wierzymy w to co mówi agent. Wbrew pozorom koszt usługi radcy prawnego jest podobny do kosztów płaconych innym osobom, a przypadku prowadzenia sprawy w sądzie jest możliwość odzyskania kosztów.

Przed skorzystaniem z pomocy radcy prawnego można dowiedzieć się o przewidywane koszty porady, czy prowadzenia danej sprawy. Sama rozmowa, która nie była poradą prawną często będzie bezpłatna.

Jak umówić się na spotkanie z radcą prawnym?

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt pod podanym na stronie internetowej numerem telefonu, za pośrednictwem e-mail lub formularza na stronie.

Co należy przygotować na spotkanie?

Na spotkanie należy przynieść wszystkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie w danej sprawie. Warto zabrać ze sobą oryginały dokumentów. Radca prawny po zapoznaniu zdecyduje, czy dla dalszego prowadzenia sprawy konieczne będzie pozostawienie oryginałów, czy wystarczą ich kserokopie. Zgodnie z przepisami radca prawny może uwierzytelniać dokumenty, które są składane w sprawie co pozwala na zachowanie oryginałów na przyszłość. W razie braku niektórych dokumentów radca prawny poprosi o ich uzupełnienie, a w niektórych sytuacjach, na zlecenie klienta, sam dotrze do niezbędnej dokumentacji.

Porady prawne przez telefon.

Porada prawna przez telefon może być udzielona w przypadku stałej współpracy w zakresie obsługi prawnej lub uzupełnienia treści porady prawnej w przypadku pojawienia się dalszych pytań. W trosce o dobro klientów nie udzielamy porad prawnych przez telefon. Przez telefon możemy się umówić na spotkanie, dowiedzieć jakie dokumenty byłyby potrzebne do uzyskania porady w danej sprawie, jak również zapytać o orientacyjny koszt porady prawnej.

Porady prawne przez internet

Przez internet możemy się umówić na spotkanie, dowiedzieć jakie dokumenty byłyby potrzebne do uzyskania porady w danej sprawie, jak również zapytać o orientacyjny koszt porady prawnej.

Możliwe jest udzielanie porad prawnych przez internet, w drodze wymiany dokumentacji drogą e-mailową, w przypadku zawarcia umowy o stałą obsługę prawną lub pomoc prawną, niekoniecznie tylko dla firm. Umowa ta może być także ramowa, przewidująca udzielanie porad w przypadku zaistnienia takiej konieczności i płatności tylko w przypadku skorzystania z pomocy.

Możliwe jest udzielanie porady prawnej przez internet w braku stałej umowy. Wymaga to uzgodnienia szczegółów oraz po podaniu wysokości wynagrodzenia, wpłaceniu całości lub części (zadatku) wynagrodzenia na rachunek bankowy w zależności od uzgodnień przed przyjęciem zlecenia, a pozostałej części wynagrodzenia przed przesłaniem odpowiedzi. Nie w każdym przypadku Kancelaria się podejmie udzielenia porady w ten sposób.

Czy Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy poza Częstochową?

Tak, Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy poza Częstochową. Zasadniczo miejsce prowadzenia spraw uzależnione jest od odległości od Częstochowy i stopnia skomunikowania między miejscowościami, podstawowym rejonem działania jest region częstochowski i sąsiednie, region katowicki oraz Warszawa w przypadku niektórych rodzajów spraw. W umowie ustalane są zasady zwrotu kosztów podróży. W przypadku prowadzenia stałej obsługi prawnej Kancelaria w ramach umowy prowadzi sprawy poza Częstochową w ramach umowy.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

radca prawny częstochowa, prawnik częstochowa, adwokat częstochowa, kancelaria prawna częstochowa, kancelaria odszkodowawcza, kancelaria windykacyjna, windykacja, podatki częstochowa, doradca częstochowa