Sukcesja w działalności gospodarczej

Odrębnym problem jest sukcesja w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Prawie nikt z tak aktywnych osób nie przewiduje własnej śmierci, a może ona dotknąć firmę podczas zwykłej podróży służbowej. Dziedziczenie podlega co prawda tym samym przepisom co dziedziczenie każdego innego majątku, jednak zawsze trzeba mieć na uwadze przepisy podatkowe, posiadane koncesje, zezwolenia, ulgi oraz to, że postępowanie spadkowe wraz z działem spadku może się przeciągać w czasie, a co przypadku braku zgody pomiędzy spadkobiercami wystąpi z całą pewnością.

Skutkiem, niezależnym od kwestii podatków, zezwoleń, koncesji czy ulg jest brak funkcjonowania przedsiębiorstwa co może oznaczać zwolnienie pracowników, przestoje, utratę rynku, a także brak zapłaty podatków czy innych zobowiązań pomimo dobrej woli ze strony spadkobierców a w skrajnym wypadku całkowitą likwidację firmy i sprzedaż jej składników.

Rozwiązanie tego problemu nie jest proste i nie można podać jednej recepty na jego rozwiązanie, szczególnie, że rozwiązanie zależy nie tylko od zmieniających się przepisów a także od woli spadkobiercy czy stosunków rodzinnych, w prawie każdym przypadku wymaga to utworzenia co najmniej jednego podmiotu gospodarczego, być może przeorganizowania formy aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej, w zależności od aktualnej jego formy.

Kancelaria świadczy w zakresie dziedziczenia usługi polegające na ustaleniu zakresu i potrzeby przygotowania przez przedsiębiorcę przejęcia działalności na wypadek jego śmierci, udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów, pomocy w organizacji prawnej przedsiębiorstwa .

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1