Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:
– Prawa gospodarczego
– Prawa handlowego
– Prawa cywilnego
– Prawa zamówień publicznych
– Prawa pracy
– Prawa spółdzielczego, wspólnot mieszkaniowych, nieruchomości
– Prawa budowlanego , inwestycji budowlanych, umów o roboty budowlane
– Prawa ubezpieczeniowego, ubezpieczeń na życie, majątkowych
– Prawa konsumenckiego, klauzul abuzywnych
– Prawa karnego

 

Pomoc prawna udzielana jest poprzez:
– udzielanie porad, konsultacje prawne
– przygotowanie pozwów, pism, umów, aktów prawnych
– zastępowanie w sądach
– negocjacje i mediacje z kontrahentami
– windykacja należności
– sporządzanie opinii prawnych

 

Pomoc prawna udzielana jest  w kancelarii,   w siedzibie klienta, drogą elektroniczną (email, komunikatory internetowe).