Spółki kapitałowe

Windykacja Spółek Kapitałowych – Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółek Akcyjnych

Problem windykacji spółek kapitałowych, jak każdego innego dłużnika, sprowadza się do uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia od spółki lub osób zainteresowanych w drodze porozumienia lub uzyskania dokumentów pozwalających na egzekucję majątku spółki lub uzyskanie przymusowych zabezpieczeń.

Skuteczność egzekucji zależy od posiadanego majątku spółki lub udzielonych zabezpieczeń. Brak tego majątku nie pozwala na skuteczną egzekucję. W tych czynnościach wierzyciel najczęściej ściga się z innymi wierzycielami lub organami podatkowymi i bywa, że czynności pozostałych wierzycieli są bardziej skuteczne, chociażby z powodu podjęcia ich przez tych wierzycieli wcześniej. Może też dojść do sytuacji zbywania majątku, obciążania go lub ukrywania, zaspokajania innych wierzycieli z pokrzywdzeniem pozostałych lub tworzenia wierzytelności na ich rzecz.

W niektórych sytuacjach skuteczne będą działania w ramach procesu karnego, w innych przypadkach na doprowadzeniu do bezskuteczności tych czynności względem wierzyciela lub ich całkowitego unieważnienia, czasem też może dojść do unieważnienia czynności z mocy prawa w wyniku podjętych czynności, jak na przykład ogłoszenia upadłości. Podejmowanie konkretnych czynności w jednych sytuacjach może być bardzo korzystne dla wierzyciela, w innych mniej gdyż uzyska mniejsze zaspokojenie, w niektórych sytuacjach może też być bardzo niekorzystne. Zawsze wymaga to szczegółowej analizy sytuacji wierzyciela, dłużnika i posiadania informacji o jego majątku, w tym majątku jaki miał wcześniej.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w mniejszym zakresie w przypadku spółek akcyjnych czynności mogą też polegać na podjęciu kroków przeciwko osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie spółki. [ odpowiedzialności za niezgłoszenie upadłości]

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1