Archiwa tagu: dziedziczenie

Dziedziczenie

Dziedziczeniem (sukcesją) nazywane jest przejście ogółu praw i obowiązków osoby zmarłej na jedną lub kilka osób, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Osoba zmarła nazywana jest spadkodawcą, a osoby dziedziczące spadkobiercami. Ogół praw i obowiązków przynależących do osoby zmarłej nazywany jest spadkiem. Przejście praw i obowiązków zmarłego następuje na podstawie ustawy lub testamentu. Czytaj dalej Dziedziczenie

Dziedziczenie ustawowe

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu, czyli woli spadkodawcy. W przypadku braku testamentu zakres osób dziedziczących po zmarłym określa kodeks cywilny.

Zgodnie z kodeksem cywilnym w pierwszej kolejności do spadku powołani są dzieci spadkodawcy (zstępni) oraz małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, przy czym udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4. Nie można jednak przy tym zapominać, że małżonek, jeśli nie zawarto umowy o rozdzielności majątkowej, jest współwłaścicielem połowy majątku, który mieli małżonkowie, więc jego udział w całości majątku jest znacznie większy niż minimalna 1/4 spadku. Zstępni to także wnuki i prawnuki, jeśli dzieci nie dożyły otwarcia spadku.

W przypadku brak zstępnych do dziedziczenia z ustawy powołani są małżonek i rodzice spadkodawcy. Udział każdego z rodziców wynosi w tym przypadku 1/4 spadku, a małżonka 1/2.

W braku zstępnych i małżonka cały spadek przypada rodzicom w częściach równych. W przypadku, gdyby rodzic nie dożył otwarcia spadku, jego udział przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych lub jego dzieciom w przypadku gdyby nie dożyli otwarcia spadku.

W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, a gdyby któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. w braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

Kancelaria świadczy w zakresie dziedziczenia usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, przygotowania odpowiednich dokumentów do Sądu i dalszego reprezentowania przed Sądem, ustalenia kręgu spadkobierców oraz pomocą w czynnościach z udziałem notariusza, gdy przepisy prawa wymagają aktu notarialnego.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1

Dziedziczenie

  1. Prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców.
  2. Spadek można odrzucić.
  3. Można zawrzeć umowę o spadek za życia spadkodawcy.
  4. Możliwe jest przywrócenie terminu do odrzucenia spadku.

Dziedziczenie  (sukcesja) jest to przejście ogółu praw i obowiązków osoby zmarłej na jedną lub kilka osób, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Osoba zmarła nazywana jest spadkodawcą, a osoby dziedziczące spadkobiercami. Ogół praw i obowiązków przynależących do osoby zmarłej nazywany jest spadkiem. Przejście praw i obowiązków zmarłego następuje na podstawie ustawy lub testamentu. Czytaj dalej Dziedziczenie