Spółka cywilna

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej oraz spółek osobowych wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych nie wyłącza odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania z działalności gospodarczej oraz pozwala na egzekucję z jego majątku oraz pod pewnymi warunkami z majątku wspólnego, jeśli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim.

Wspólnicy Spółki Cywilnej są w istocie przedsiębiorcami prowadzącymi działalność pod wspólną firmą (nazwą). Odpowiadają oni za zobowiązania powstałe w związku z działalnością spółki cywilnej na ogólnych zasadach jako dłużnicy solidarnie. W zasadzie prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej jest korzystne dla wierzycieli, gdyż w miejsce jednego dłużnika mogą oni egzekwować zobowiązanie od każdego ze wspólników. Podmiotami przeciwko którym kierujemy pozew o zapłatę nie jest spółka cywilna, a jej wspólnicy, wobec czego należy pamiętać, by przy zawieraniu umowy, tak jak przy formułowaniu pozwu, zostali oni wskazani indywidualnie.

Radca Prawny Rafał Grądys

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

tel. 510 – 565 – 710

e-mail: consilior@o2.pl

Consilior Kancelaria Radcy Prawnego Częstochowa ul. Dąbrowskiego 52/1